Verschillende percentages infill gebruiken bij 3D printen

Het percentage infill van een te printen onderdeel kan je aanpassen in Ultimaker Cura. Dit pas je dan wel aan voor het gehele model. We krijgen echter regelmatig de vraag of het percentage infill ook aangepast kan worden op een specifieke plek in het te printen onderdeel. Een reden hiervoor kan zijn dat het onderdeel bij de montagepunten sterker (massiever) moet zijn. We geven hiervoor in deze blog een uitleg.

Standaardinstelling: 20% infill

Standaardinstelling: 20% infill

Hulpblok

Het aanpassen van infill op een bepaalde locatie kan middels een hulpblok dat in een CAD-programma zoals SOLIDWORKS kan worden aangemaakt. Deze exporteer je vervolgens als een .STL-bestand.

Hulpblok aangemaakt in SOLIDWORKS

Hulpblok aangemaakt in SOLIDWORKS

 

Hulpblok plaatsen in Ultimaker Cura

Om verschillende soorten infill aan te kunnen maken in een onderdeel, open je het te printen onderdeel en het hulpblok in Ultimaker Cura.

Te printen onderdeel en hulpblok

Te printen onderdeel en hulpblok

 

Met behulp van Move kan het hulpblok naar de juiste positie worden verplaatst.

Gebruik van het commando Move

Gebruik van het commando 'Move'

 

Als het onderdeel op de juiste positie staat, kan je met Scale de gewenste grootte bepalen. Hiermee zorg je dat het gewenste oppervlak wordt ingesloten door hulpblok. Voor dit oppervlak wil je een aangepast percentage infill gaan toepassen. 

Hulpblok op juiste positie met aangepaste grootte

Hulpblok op juiste positie met aangepaste grootte